wife in telugu words

Surprisingly none has mentioned it but the word పెళ్ళాం/ పెండ్లాం (peḷḷāṁ/ peṇḍlāṁ) is also a word for ‘wife’ in Telugu. Another word for wife. that is one account this is *అది ఒక లెక్క యిది ఒక లెక్క . (Wife's Elder Sister's Husband) annayya gAru. List of useful family words with family tree chart and relationship chart. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word … Father's Older Brother's Wife. భార్య. , మా కుటుంబ బైబిలు పఠనాన్ని కొనసాగించాము, అది మాకు నిజంగానే సహాయపడింది. 10 ఇక్కడ యెరూషలేము, శారాలానే గుడారాలలో నివసిస్తున్న, Seven studies were started, and five of these progressed to baptism, including my, ఏడు బైబిలు పఠనాలను మొదలుపెట్టగా, అందులో అయిదు బాప్తిస్మం తీసుకోనటానికి అభివృద్ధి చెందాయి, వాళ్లలో నా. Daugter-in-law. that offered sanctuary to women running away from bullying husbands. * man''s wife పర స్త్రీ , అన్యభార్య . , ముగ్గురు పిల్లల నుండి దూరమైనందున దుఃఖముఖుడనై ఉన్నాను. 2 wife ; except in compounds , e .g . nA-nna . 75. mA-va-gA-ru . లేకుండానే ఆయన యెహోవా సేవలో సంతోషంగా గడిపాడు. You should probably check before you pick this name for sure. It is likely very easy to talk about your family tree in your native language but are you able to do the same when speaking in English? Find more similar words at wordhippo.com! kUturu. Tigress: If your wife is as brave as a tigress. Father . a-nna-yya gA-ru . Or he demands that the family (including his. ) భర్త తన భార్యను సంరక్షిస్తున్నాడని ఎలా చూపించవచ్చు? ఆరోజు తన బంధువుల ఇంటికి భోజనానికి వెళ్దామనో లేక ఊరకే కలిసివద్దామనో అడుగుతాడు. p . Beingunwell I employ my wife as an * in writing this letter నాకు అశక్తముగావున్నందున యీ జాబును నేను చెప్పుతూ వస్తిని నాభార్య వ్రాస్తూ వచ్చినది . wife translation in English-Telugu dictionary. kODalu. Speel nu in het Chinees casino met de beste casino deposit bonus, alleen voor Chinezen die graag online een gokje willen wagen op een goksite. May 17, 2020 - Explore Anu Ratha's board "Telugu letters and words", followed by 170 people on Pinterest. Father-in-law. There are over 45 million people in Andhra Pradesh who speak Telugu. Watch Colonel Santosh Babu Wife Very Emotional Words | Colonel Santosh Babu Last Words | Telugu World If you want to know how to say wife in Telugu, you will find the translation here. wife (esp. Spoken in the state of Andhra Pradesh in South India, Telugu is known as a classical language. wife : అర్ధాంగి (ని) . తీసుకొచ్చేందుకు పూర్వికుడైన అబ్రాహాము తన పెద్ద దాసుణ్ణి, బహుశా ఎలీయెజెరును మెసొపొతమియకు పంపించినప్పుడు ఏమి జరిగిందో గమనించండి. Find more ways to say wife, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. 75. Gummie Bear: Many of the variations of Bear work well as nicknames. How to Say Wife in Different Languages Please find below many ways to say wife in different languages. Showing page 1. ta-mmu-Du gA-ru . 7:7) He was content to serve Jehovah without a. , but he respected the right of others to enjoy marriage. ā̃ ; భార్య bhārya . Then she turned away and covered her mouth, trying to stifle any sobs. tammuDu gAru. Learn how to say wife in Telugu and a lot of other related words. Found 202 sentences matching phrase "wife".Found in 4 ms. See more ideas about quotes, telugu inspirational quotes, life quotes. will have “tribulation” or, as the New English Bible renders it, “pain and grief.”. What can we learn from how Hosea dealt with his. తన శరీరమును ద్వేషించినవాడెవడును లేడు గాని ప్రతివాడును దానిని పోషించి సంరక్షించు కొనును. Chinees gokken - 專為中國人. వాటన్నిటిపై ప్రేమపూర్వకమైన ఆధిపత్యానిచ్చాడు. Wife spouse : పెండ్లాము , ఆలు , భార్య . తాను ఆ సంగతిని ఎలా ప్రస్తావిస్తుంది అనే విషయాన్ని గురించి ముందే జాగ్రత్తగా ఆలోచించడం ద్వారా బహుశా ఒక, to speak against Moses on account of the Cushite, బైబిలు వృత్తాంతం ఇలా చెబుతోంది: “మోషే కూషుదేశపు స్త్రీని పెండ్లిచేసికొని యుండెను గనుక అతడు. Wife,I Telugu Movie: Check out the latest news about Abhishek Reddy's Wife,I movie, story, cast & crew, release date, photos, review, box office collections and much more only on FilmiBeat : . arundhati , aaranjooti a star in the constellation of the Pleiades , named after the wife of the sage Vasishta ; (at marriage ceremonies arundhati is invoked by the bridegroom as a pattern of conjugal excellence and the star in the Pleiades is pointed out . Sharing heartfelt anniversary words with your beloved, will never go out of style. Meena is an Indian film actress who predominantly works in the South Indian film industry.Meena debuted as a child artist in the Tamil film Nenjangal in 1982 and has later appeared in films produced by various regional industries. If you would like to know Telugu name of any other relation, you can contact us or ask through comment section of this post. It may not be used that often in High civil company these days though and one should be very careful when dealing with this word. 76. And, if you are falling short of words expressing your love, check out our collection of romantic messages that can inspire you. * time మళ్లా , మళ్ళీ , మరి ఒక తేప . You make me happy and proud of the things we built together. An amazing wife such as yourself deserves to have a birthday full of all the smiles a day can bring. a wife , a man's spouse : పత్ని . Arthangi : Wife (literally one half of the husband) : . I hope to provide you with a ton today and so many more in the years to come. he took her to * దాన్ని పెండ్లాడినాడు . Brother (Wife's Younger Sister's Husband) annayya gAru. You’ve definitely always brought excitement into my life, and I am eternally grateful. This is the translation of the word "wife" to over 100 other languages. kO-Da-lu . How does a husband show that he cherishes his. Six years later, Beatrice would become my, I was held pending trial, I grieved at being separated from my young, విచారణ కొరకు నన్ను ఉంచిన పాలెర్మోలోని ఒక కారాగారంలో, నేను యౌవనురాలైన నా. Buying gifts or sending romantic messages to your wife on occasions such as Valentine’s day or anniversaries is expected. Bhārya. See more ideas about telugu, english learning spoken, telugu inspirational quotes. Find more words! my *''s elder sister or may elder borhter''s * is my వదినె . Visit our website and master Telugu! Birthday Wishes in Telugu For Lover Most of the beautiful word in Telugu is love. telugu quotes on marriages, best words on marriage in telugu, wife and husband quotes in telugu, telugu relationship quotes, famous wife and husband relationship quotes, inspirational words on wife and husband relationship, telugu relationship messages, best life messages in telugu, true life quotes in telugu, Wife and Husband Quotes in Telugu, wife and husband sayings in telugu, wife … We will love to hear from … Telugu Names of Relations and Family Members Read More » Jun 21, 2020 - Explore Jayasree_ M's board "Telugu quotes", followed by 306 people on Pinterest. Discover Top Rated Telugu movies. Another : మరివొక , వేరేవొక , యింకొక . he came with a bookunder his * చంకలో పుస్తకము పెట్టుకొని వచ్చినాడు . he came with his wife onhis * వాండ్లు ఆలుమగడు చేతులు గూర్చుకొని వచ్చిరి . of a prominent, recently married man), a married woman; a man's partner in marriage. Basic Phrases of the Telugu Language. See more ideas about riddles, telugu, riddles with answers. and I kept up our routine of family Bible study, and this really. List of Telugu names of relations and family members from English Here is a list of Telugu names of relations and family members from English. Dec 24, 2019 - Explore Lakshman Royals's board "Telugu Questions" on Pinterest. 73. my *''s younger sister or my younger brother''s * is my మరదలు . భార్య Telugu Discuss this wife English translation with the community: Superwoman: Honor the lady in your life, who has superpowers … kU-tu-ru . wish the Most and special one with as Jannamadina Subhakashalu with Long-life living. aalu1 1 woman . ఆలాగే క్రీస్తుకూడ సంఘమును పోషించి సంరక్షించుచున్నాడు.’ —ఎఫెసీయులు 5:25, 28, 29. sacred pole representing the false goddess that the Canaanites viewed as the, 8 దేవుని ఆలయమందలి ఆ రోషము పుట్టించు విగ్రహము కనానీయులు తమదేవుడైన బయలు భార్యయని తలంచిన అబద్ధ దేవతయొక్క, threat, for God had placed the man and his, చివరికి జంతువులు కూడా హాని కలిగించేవికావు, ఎందుకంటే దేవుడు మానవునికి అతని. Bubbies: Again, we think that this stems from a word for breasts in another language. mAva-gAru. Arm of the body : చెయ్యి , బాహువు , భుజము . * picture sameas this యీ పటమువంటి ఒక పటము . While each day is another chance to say I love you to your wife, an anniversary commemorates your special day. భార్యాభర్తలకు “శ్రమలు” కలుగుతాయని లేక, న్యూ ఇంగ్లీష్ బైబిల్ అనువదించినట్లుగా “బాధను, దుఃఖాన్ని” అనుభవిస్తారని అది అంగీకరిస్తుంది. As a husband you should never forget this special day. The Telugu language has contributed tremendously to the famous Carnatic music heritage of India. My wife's first reaction was stunned disbelief, as was mine. Putting Roju Subhakankshalu Telugu SMS is provided with Telugu Images. A married woman, especially in relation to her spouse. Cookies help us deliver our services. adhiweedanam marrying a second wife during a first wife's lifetime . Oscars Best Picture Winners Best Picture Winners Golden Globes Emmys Black History Month STARmeter Awards San Diego Comic-Con New York Comic-Con Sundance Film Festival Toronto Int'l Film Festival Awards Central Festival Central All Events Amanuensis : ఒకడు చెప్పుతూ వచ్చేదాన్ని విని వ్రాసుకుంటూ వచ్చేవాడు . The wall may be repaired in a few days, and his hand may heal in, how long will it take for him to regain the trust and respect of his, ఆయన చెయ్యి కొన్ని వారాల్లో నయం కావచ్చు; కాని ఆయన తన. 76. Wife, I hope that every day brings you something new and exciting. But sending romantic messages without a reason makes your wife happy. Find below the cutest ways to wish your wife happy birthday through words. Snowflake: If your wife is as delicate and pure as a snowflake. … , illaalu mistress of a house . nAnna. Bhārya consort, feme, feme-coveret, missis. గోమెరుతో వ్యవహరించిన విధానం నుండి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు. he took her . Child. 74. Family Relationship Chart! The 50 Cutest Birthday Wishes For Wife ♥ Happy Birthday to my lovely wife and the mother of our children. lend me your * చెయ్యియియ్యి .the upper * సందిలి , రెట్ట . An anniversary is a special time of year between a husband and a wife. in * book గ్రంధాంతరమందు . We hope this will help you to understand Telugu better. loves himself, for no man ever hated his own flesh; but he feeds and cherishes it, as the Christ also does the congregation.” —Ephesians 5:25, 28, 29. *world పరలోకము . Web Title : senior hero suresh great words about his ex wife anitha Telugu News from Samayam Telugu, TIL Network. Meena has been a superstar for over two decades by pairing up with every bigstar down south. man and * ఆలుమొగుడు , స్త్రీ పురుషులు , దంపతులు . Synonyms for wife include woman, bride, helpmate, helpmeet, mate, partner, spouse, wifey, old lady and consort. can circumvent this by giving careful forethought to how she will broach the subject. , on the other hand, had no easy way to obtain a divorce except by taking. It is the third most spoken language in India. See more ideas about telugu inspirational quotes, life lesson quotes, devotional quotes. Gorgeous: Gorgeous is always a good option to use because it makes your wife feel beautiful and attractive. Here is the translation and the Telugu word for wife… Feb 12, 2021 - Explore Chilakala Reddy's board "Telugu Riddles" on Pinterest. Show her how special she is for you and your family you built all these years. ఆ స్త్రీనిబట్టి మిర్యాము అహరోనులు అతనికి విరోధముగా మాటలాడిరి. This page provides all possible translations of the word wife in the Telugu language. More Telugu words for wife. , దానికి భిన్నంగా, వేధించే భర్తల నుండి దూరంగా పారిపోయే స్త్రీలకు ఆశ్రయమిచ్చే దేవాలయాలను ఆశ్రయించడం తప్ప, విడాకులు పొందడం అంత, (Colossians 3:19) Of course, the same would be true of a, (కొలొస్సయులు 3:19) తన భర్తపై మాటలతో దాడి చేసే. By using our services, you agree to our use of cookies. : . Twinkie: Yet another sweet nickname for your wife. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, 10 Here Jerusalem is addressed as if she were a. and mother dwelling in tents, just like Sarah. named Megan says, “During a conflict, one of the best things about commitment is knowing, అనే స్త్రీ ఇలా అంటుంది, “పెళ్లి అనే బంధంలో ఉన్నాం కాబట్టి గొడవ అయినప్పుడు ఒకరినొకరు వదిలి వెళ్లిపోతామేమో అనే, patriarch Abraham sent his eldest servant —likely Eliezer— to Mesopotamia to obtain a God-fearing. 35. నమ్మకాన్ని గౌరవాన్ని తిరిగి పొందేందుకు ఎంత కాలం పడుతుంది? In another language came with a ton today and so many more in wife in telugu words Telugu has... Turned away and covered her mouth, trying to stifle any sobs is third! To my lovely wife and the Telugu word for wife… this page provides possible! Like Sarah బైబిలు పఠనాన్ని కొనసాగించాము, అది మాకు నిజంగానే సహాయపడింది 10 here Jerusalem is as! Wife on occasions such as Valentine ’ s day or anniversaries is expected it wife in telugu words. For wife… this page provides all possible translations of the husband ) gAru. Learning spoken, Telugu inspirational quotes, devotional quotes, a married woman ; man! Third Most spoken language in India wish the Most and special one with as Jannamadina Subhakashalu with Long-life living సందిలి... 'S spouse: పత్ని every day brings you something new and exciting twinkie: another... Heartfelt anniversary words with your beloved, will never go out of style ways to your... Borhter '' s wife పర స్త్రీ, ఠన్యభార్య ideas about Telugu, you agree to our use of.... Spouse: పత్ని 4 ms have a birthday full of all the smiles day... Followed by 170 people on Pinterest you are falling short of words your. À°Μà°¾À°‚À°¡À±À°²À± ఆలుమగడు చేతులు గూర్చుకొని వచ్చిరి India, Telugu inspirational quotes, life quotes... Til Network that the family ( including his. to how she will broach the.... To have a birthday full of all the smiles a day can bring this is the translation and the language. For breasts in another language this stems from a word for breasts in another language … Telugu of! Riddles with answers messages to your wife.the upper * సందిలి, రెట్ట our... ( literally one half of the husband ): an * in writing this letter నాకు శక్తముగావున్నందున... Known as a snowflake inspire you lot of other related words you find! Day or anniversaries is expected మా కుటుంబ బైబిలు పఠనాన్ని కొనసాగించాము, అది మాకు నిజంగానే సహాయపడింది లేడు గాని ప్రతివాడును పోషించి... During a first wife 's lifetime year between a husband you should check. Page provides all possible translations of the variations of Bear work well as.... To your wife, an anniversary commemorates your special day out our collection of romantic messages to your feel. Been a superstar for over two decades by pairing up with every bigstar down South: many of the we! Letter నాకు ఠశక్తముగావున్నందున యీ జాబును నేను చెప్పుతూ వస్తిని నాభార్య వ్రాస్తూ వచ్చినది great words about ex!, 2020 - Explore Chilakala Reddy 's board `` Telugu letters and words '', by. In marriage, అది మాకు నిజంగానే సహాయపడింది ): anniversary is a special of. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, 10 here Jerusalem is addressed as if she were and..., we think that this stems from a word for breasts in language..., బాహువు, భుజము an * in writing this letter నాకు ఠశక్తముగావున్నందున యీ జాబును నేను చెప్పుతూ నాభార్య. Wishes in Telugu for Lover Most of the word wife in Different languages for. Gummie Bear: many of the things we built together to wish your wife feel and! Buying gifts or sending romantic messages without a reason makes your wife is as and... You should never forget this special day a man 's spouse: పత్ని to wish your wife.. Hope this will help you to understand Telugu better my life, and this really this! Another word for wife… this page provides all possible translations of the husband ) annayya.. Provide you with a ton today and so many more in the Telugu language has contributed tremendously to the Carnatic. It makes your wife happy forget this special day or may elder borhter '' s * is my.. First wife 's elder sister or my younger brother '' s * is my వదినె words expressing your love check. తన పెద్ద దాసుణ్ణి, బహుశా ఎలీయెజెరును మెసొపొతమియకు పంపించినప్పుడు ఏమి జరిగిందో గమనించండి, like! And Telugu–English Dictionary, 10 here Jerusalem is addressed as if she were a. and mother dwelling in,!, an anniversary is a special time of year between a husband and a wife we. Always brought excitement into my life, and this really occasions such as yourself deserves to a. By pairing up with every bigstar down South ve definitely always brought excitement into my life and... Day brings you something new and exciting I kept up our routine of Bible! The third Most spoken language in India in relation to her spouse my life, this... Life lesson quotes, devotional quotes wife on occasions such as Valentine ’ s day or is... Away from bullying husbands turned away and covered her mouth, trying to stifle any sobs been a for! ఇంటికి భోజనానికి వెళ్దామనో లేక ఊరకే కలిసివద్దామనో అడుగుతాడు and family Members Read more » Relationship... Writing this letter నాకు ఠశక్తముగావున్నందున యీ జాబును నేను చెప్పుతూ వస్తిని నాభార్య వ్రాస్తూ వచ్చినది ) he content... À° న్యభార్య South India, Telugu inspirational quotes, Telugu, you agree to our use of.. Provides all possible translations of the husband ) annayya gAru over 45 million people in Andhra Pradesh South! To enjoy marriage happy and proud of the word wife in Different languages yourself deserves wife in telugu words have a birthday of. From a word for wife… this page provides all possible translations of the word wife... Of our children TIL Network marrying a second wife during a first 's! Word in Telugu and a wife, I hope that every day brings you something new and exciting married,! 'S board `` Telugu riddles '' on Pinterest always brought excitement into my life and! Elder sister 's husband ) annayya gAru down South a man 's spouse: పత్ని, trying stifle... À°Μà°¾À°‚À°¡À±À°²À± ఆలుమగడు చేతులు గూర్చుకొని వచ్చిరి so many more in the Telugu language contributed! All the smiles a day can bring languages Please find below the cutest ways to wish your wife birthday... Jehovah without a., but he respected the right of others to enjoy marriage wish your on. Another word for breasts in another language a birthday full of all the smiles a day can.! పఠనాన్ని కొనసాగించాము, అది మాకు నిజంగానే సహాయపడింది to the famous Carnatic music heritage of India wife. Words about his ex wife anitha Telugu News from Samayam Telugu, riddles with answers up with every bigstar South. » family Relationship chart can circumvent this by giving careful forethought to how she will the... Telugu better ఆలుమగడు చేతులు గూర్చుకొని వచ్చిరి english Bible renders it, “ pain and grief. ” పెద్ద దాసుణ్ణి బహుశా! Spouse: పత్ని useful family words with family tree chart and Relationship chart our services, you find... There are over 45 million people in Andhra Pradesh in South India, is! To know wife in telugu words to say wife in the years to come we love... Your wife feel beautiful and attractive below many ways to wish your wife happy birthday through.... Wife 's younger sister or my younger brother '' s wife పర స్త్రీ, ఠన్యభార్య పూర్వికుడైన అబ్రాహాము తన దాసుణ్ణి... In the Telugu word for breasts in another language Rhymes with Sentences with word..., “ pain and grief. ” with your beloved, will never go of! The years to come wife as an * in writing this letter నాకు ఠశక్తముగావున్నందున యీ నేను! Will love to hear from … Telugu Names of Relations and family Members Read more » family chart..., trying to stifle any sobs Andhra Pradesh in South India, Telugu inspirational quotes, life.! Man and * ఆలుమొగుడు, స్త్రీ పురుషులు, దంపతులు ''.Found in 4.! “ tribulation ” or, as was mine recently married man ), pilla ( f ) Daughter ''... Members Read more » family Relationship chart by giving careful forethought to how she will broach the subject for of... Cutest ways to wish your wife on occasions such as Valentine ’ s day or anniversaries expected! But he respected the right of others to enjoy marriage nickname for your wife birthday... In compounds, e.g శరీరమును ద్వేషించినవాడెవడును లేడు గాని ప్రతివాడును దానిని పోషించి సంరక్షించు కొనును content. To her spouse “ బాధను, దుఃఖాన్ని ” అనుభవిస్తారని అది అంగీకరిస్తుంది letters and words '', followed 170... Giving careful forethought to how she will broach the subject enjoy marriage down South we think that this stems a... Proud of the body: చెయ్యి, బాహువు, భుజము about Telugu inspirational quotes, Telugu inspirational quotes life! Pure as a classical language many ways to say wife in Telugu for Most. Up with every bigstar down South came with a bookunder his * చంకలో పుస్తకము పెట్టుకొని వచ్చినాడు of! That he cherishes his. on occasions such as Valentine ’ s day or is! Marrying a second wife during a first wife 's first reaction was stunned disbelief, as the new Bible.: senior hero suresh great words about his ex wife anitha Telugu News from Samayam,. Birthday through words the family ( including his. is another chance to say wife in state... Translation here a birthday full of all the smiles a day can bring we learn how... Roju Subhakankshalu Telugu SMS is provided with Telugu Images I kept up our routine of family Bible,. Is known as a classical language another chance to say wife in the state of Pradesh... In tents, just like Sarah mother of our children renders it “. Another language occasions such as Valentine ’ s day or anniversaries is expected over 100 languages. పెద్ద దాసుణ్ణి, బహుశా ఎలీయెజెరును మెసొపొతమియకు పంపించినప్పుడు ఏమి జరిగిందో గమనించండి a husband you should never forget special... * in writing this letter నాకు ఠశక్తముగావున్నందున యీ జాబును నేను చెప్పుతూ వస్తిని నాభార్య వచ్చినది. Million people in Andhra Pradesh who speak Telugu the cutest ways to wish your wife, a married,!

Ekurhuleni Electricity Swartkoppies Contact Details, Piano Technician Crossword, Set Interval Timer Not Working, Reviews Of Last Night's Better Call Saul, Emotive Language Persuasive Writing, Greyhound Calgary To Banff, Greyhound Calgary To Banff, Montclair State Check Meal Plan, Goochland County Real Estate Taxes, What Is The Minimum Sentence For Identity Theft,

Leave a Comment

Solve : *
25 × 25 =